Naše škola zvítězila v soutěži o titul "Ekologická škola Moravskoslezského kraje", kterou vyhlásila v srpnu roku 2007 Rada kraje.

Do soutěže se přihlásilo 46 škol. Odborná porota hodnotila jednorázové i průběžné ekologické aktivity škol. V kategorii mateřské školy získala první místo Mateřská škola Čtyřlístek z Ostravy - Poruby. Mezi základními školami byla nejlepší karvinská Základní škola Borovského. V kategorii střední škola si prvenství odneslo naše Gymnázium. Každý z vítězů získal certifikát a také poukázku na fotografické zboží za deset tisíc korun. Další dvě desítky škol pak získaly věcný dar a referenční list. Ceny nejlepším předal dne 9.11.2007 hejtman kraje Evžen Tošenovský.


evvo 2 400
evvo 1 400
evvo 3 400

I v následujícím roce se škole podařilo v soutěži o titul "Ekologická škola Moravskoslezského kraje" obsadit čelní pozici. Zásluhu na tom má hlavně Ekologický kroužek, který  pod vedením PaedDr. Hany Ptaškové funguje na gymnáziu již od roku 2004. 

Členové Ekokroužku se zaměřují na:

  • zajišťování akcí s ekologickou tématikou na škole
  • informování studentů o významných ekologických dnech na nástěnce EVVO
  • spolupráci se ZOO Ostrava - škola se podílí na adopci lemura Sclaterova
  • budování minizoo v prostorách školy
  • rozšiřování vědomostí formou soutěží, kvízů a besed
  • tvůrčí dílny

Každoročně se Ekokroužek zapojuje do oslav Dne Země. V posledních letech to bylo na Hlavní třídě v Ostravě Porubě.

Členové Ekokroužku a studenti s hlubším zájmem o biologii mají možnost absolvovat vždy v červnu terénní ekologickou exkurzi za zajímavostmi Severní Moravy.

Jestli Vás náplň Ekokroužku zaujala, můžete rozšířit naše řady.

ekokr

Podrobnější informace o starších uskutečněných akcích najdete zde.