Filmový klub funguje pod logem Hlad po filmu na naší škole od prosince roku 2006. Metodou dramaturgických celků věnovaných režiserům nebo pozoruhodným částím kinematografie přibližuje studentům světové a domácí filmové umění. Projekce je doplněna přednáškou a začleněním daného tématu do širších souvislostí s možností diskuze.

Cíle:

  • umožnit žákům shlédnutí kvalitních snímků světové a domácí kinematografie
  • změnit pohled žáků na filmové umění - vnímat film jako víceobsahové médium s přesahy do oblasti literatury, hudby, sociologie, filosofie...
  • vést žáky k srovnávání filmů a schopnosti rozpoznat kvalitu v současné filmové produkci

log