Studenti různých ročníků se účastnili těchto humanitárních akcí:

  1. Den boje proti AIDS 
  2. Píšťalka - pomoc dětem 
  3. Květinový den 
  4. Světluška - pomoc zrakově postiženým 
  5. Adra 
  6. Sbírka šatstva a obuvi pro Diakonii Broumov