Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

logosbeneficaireserasmusrightfunded

Erasmus +

Erasmus + (vzdělávací program Evropské unie) podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Naší škole byl v roce 2016 schválen projekt klíčové akce 1 (KA 1), která podporuje mobilitu jednotlivců. Projekt s názvem Evropská škola (2016 – 2018) je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jazykové a metodické vzdělávání v anglickém a španělském jazyce, na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti, a to prostřednictvím tzv. job-shadowingu.

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, zlepšení práce s mládeží, samostatné vedení mezinárodních projektů, efektivnější využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Prioritním přínosem projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti školy, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

V rámci klíčové akce 2 (KA 2), která podporuje strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe, škola spolupracuje se Španělskem, Švédskem a Itálií na projektu Y.E.S. plus (Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion), 2016 – 2018.

Cílem projektu je spolupráce s výše uvedenými školami na tématu sociální inkluze, vyměna zkušeností, organizování společných aktivit, práce na výstupech projektu a následně jejich sdílení a šíření i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol setkají na projektových schůzkách na jednotlivých školách, budou monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci projektu dojde také ke krátkodobým výměnným pobytům žáků.

 

 erasmusfinal

Kalendář akcí

Srpen 2018
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Náhodné foto

obr19-small.jpg
obr13-small.jpg
obr8-small.jpg