Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek je volnočasová aktivita určená zájemcům ze všech tříd našeho gymnázia. Schůzky probíhají pod vedením PaedDr. Hany Ptaškové v rozsahu dvou hodin týdně, účast je pro žáky bezplatná.

Členové kroužku hrají i vytvářejí hry a kvízy s přírodovědnou tematikou, pozorují přírodniny a provádějí experimenty v biologické laboratoři. Zpestřením činnosti jsou besedy s odborníky z praxe a řada odborných exkurzí za přírodovědnými a technickými zajímavostmi i do provozů firem. Členové kroužku dále pomáhají při údržbě a rozvoji Naučné stezky gymnázia Hladnov. V rámci spolupráce s partnerskými základními školami realizují programy vzájemného učení během tradičního projektového dne a vytvořili též řadu pomůcek pro propagaci přírodovědy na Dni Země.

Přírodovědný kroužek se také zabývá problematikou třídění odpadů. Další oblastí činnosti je spolupráce se ZOO Ostrava při adopci zvířete – lemura Sclaterova a s Českou společností ornitologickou v rámci projektu Rorýsí školy. Zájemci z kroužku mohou také sami chovat drobná terarijní zvířata ve školní minizoo.

Přírodovědný kroužek funguje od roku 2013, kdy vznikl v rámci projektu NatTech MSK. Nyní je jeho činnost součástí udržitelnosti tohoto projektu. Aktivity přírodovědného kroužku jsou finančně podporovány díky SRPG.

Akce přírodovědného kroužku