Hladnovský slet – dobří holubi se vracejí

Dne 9. června se uskutečnilo setkání absolventů našeho gymnázia s bývalými i stávajícími vyučujícími školy. Sraz iniciovali bývalí studenti, pravidelně se účastnící tradičního turnaje ve fotbale Hladnov Cup. Díky sponzorům a přízni počasí se akce nazvaná „Hladnovský slet – dobří holubi se vracejí“ vydařila a setkání se zúčastnila víc než stovka příznivců Gymnázia Hladnov. 

Fotogalerie
 

Prohlídka angiolinky a laboratoří FNO

Žáci naší školy se zájmem o studium medicíny absolvovali 21. 6. 2012 exkurzi ve FNO pod vedením náměstka pro vědu a výzkum MUDr. Václava Procházky, Ph.D., MSc.

Prohlídka odborných pracovišť s výkladem byla pro naše žáky velmi zajímavá a inspirující. Věříme, že spolupráce s FNO bude pokračovat a přinese našim žákům možnost nahlédnout do tajů vědecké práce a nových léčebných postupů.

Fotogalerie
 

ALMANACH žákovské a studentské poezie

14. června se zúčastnili Tereza Hawlitzká z 5.S a Tomáš Stanovský ze 4.A slavnostního předávání ALMANACHU žákovské a studentské poezie za školní rok 2011-12. Kulturní akce proběhla v aule Střediska volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě, kde byly recitovány nejlepší výtvory autorů, mj. také báseň Společník jménem hloupost Tomáše Stanovského.

Ekologická exkurze

SRPG našeho gymnázia už tradičně podporuje svým finančním příspěvkem terénní ekologickou exkurzi v závěru školního roku.

Letos se zájemci o přírodu vypravili do Záchranné stanice zvířat v Bartošovicích, poté pozorovali flóru a ptactvo u rybníků v CHKO Poodří. V závěru exkurze žáci navštívili rodný dům J. G. Mendla v obci Vražné.

Fotogalerie
 

MAN SPRICHT DEUTSCH - NĚMECKO A JEHO ŘEČ.

Žáci z 1. a 2. ročníků, kteří se učí německy, si prohlédli /s pedagogy Mgr. N. Teclovou a PhDr. M. Pařenicovou/ interaktivní a multimediální výstavou MAN SPRICHT DEUTSCH - NĚMECKO A JEHO ŘEČ. Akce se konala 1.6. 2012 v Klubu Ámos na ostravském výstavišti Černá louka, v pavilonu C.

Putovní výstavu GOETHE-INSTITUTU tvořilo množství textových i audio-exponátů. Ve dvanácti modulech se tak žáci seznámili s různými tematickými celky, z nichž největší zájem vzbudil "jazyk teenagerů".

Krajská konference SOČ

Po absolvování okresního kola nás dva studenti úspěšně reprezentovali i v krajském kole SOČ. Krajská přehlídka středoškolské odborné činnosti se konala v pondělí 14. 5. 2012 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava.

Za naši školu soutěžili Tomáš Jirsa ze 3.A s prací na téma „Léčba diabetické nohy kmenovými buňkami“ a Antonín Haluza z 5.S s prací „Vliv výživy na růst laboratorních myší“.

Oba naši studenti své práce úspěšně obhájili. V rámci oboru biologie Antonín Haluza obsadil 2. místo. S prací z oboru zdravotnictví Tomáš Jirsa získal 1. místo a postupuje do celostátního kola, které se letos uskuteční v Kutné Hoře.

Oběma soutěžícím blahopřejeme. 

Fotogalerie