Beseda o právech zvířat

V čase adventním uspořádali studenti pod záštitou jednotlivých vyučujících v pořadí již druhý "Den přání". Bylo zorganizováno celkem 14 různých aktivit, do kterých se dle svých zájmů zapojili všichni studenti školy.

Fotogalerie