I my jsme se zapojili

První říjnový týden hostila Ostrava desítky účastníků už patnáctého ročníku Evropských dnů handicapu. Mezinárodní akce pořádala Asociace Trigon ve spolupráci s městem Ostrava a pod záštitou primátora Petra Kajnara, podrobnosti na stránkách www.mmo.cz.

I my jsme se zapojili do oslav a třídy 2. A a 2. B si ve středu 3. října 2007 nejen mohly prohlédnout Vernisáž - výstavu kreseb bretaňského malíře Tangue Dohollau z Francie, ale i navštívily divadelní představení "Přál bych si, aby život byl klidnější" (Associazioni Cantieri Tetrali Cicabum, Itálie).

Celoškolský projekt

Dne 26. září 2007 se naše škola zapojila do Evropského dne jazyků. Celoškolský projekt připravily předmětové komise angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Proběhl v prvních dvou vyučovacích hodinách následovně:

 Vybrané třídy vyššího gymnázia se sešly v multimediální učebně na besedě o Skotsku. Hlavní část programu tvořilo vyprávění o navštívených místech během studijního pobytu 44 studentů naší školy v době od 15. do 23.9.2007. Promítaly se fotografie z nádherných míst kolem jezera Loch Lomond, města Fort William a především hlavního města Edinburghu. Studenti se také naučili pár skotských slovíček, poslechli si typickou hudbu, dozvěděli se názvy části národního kroje a něco o významných osobnostech a díky rodilému mluvčímu, který ze Skotska pochází, bylo vše velmi aktuální a pro studenty zábavné.

 Francouzská sekce připravila besedu s ředitelem ostravské pobočky Alliance Francaise Xavierem Lavry, který seznámil studenty s kurzy a aktivitami Alliance Francaise, mezinárodní zkouškou DALF a programem festivalu Francouzský podzim. Po přednášce, která probíhala ve francouzštině, následovalo hudebně-dramatické pásmo. Studenti sexty připravili představení „La Méteo“ a studentky 2.C divadelní skeč „l’Etranger“. Program byl ukončen zpěvem písně „Aicha“.

 Předmětová komise němčiny zvolila německý film Die fetten Jahren sind vorbei (v českých kinech uváděno pod názvem Občanská výchova), který je zaměřen na mladou generaci a s vybranými studenty němčiny jej shlédla v originálním jazyce.

 Ve třídě tercie proběhl rychlokurz jazyka ruského. Žáci dané třídy se v průběhu dvou vyučovacích hodin zábavnou formou seznámili s jazykem. Naučili se azbukou napsat své jméno, zazpívali si ruskou písničku, naučili se pár jednoduchých říkanek a přečetli pohádku, kterou také ke konci hodiny nakreslili.

 Studenti bilingvního španělského gymnázia si procvičili a rozšířili znalost španělských reálií , které jim zprostředkovali rodilí mluvčí.

 Pro studenty kvarty a 1.C byl připraven interaktivní program s názvem Porozumění mezi národy. Žáci byli podle tříd rozděleni do dvou skupin. Jedna daný program naplňovala prostřednictvím pantomimy, kdy úkolem skupinky 4-5 žáků bylo předvést základní atributy chování daného národa a ostatní hádaly, o jaký národ se jedná. Druhá skupina žáků se snažila formou vlastního tvůrčího poznávání - žáci samy definovali vlastní obecné poznatky, společně sumarizovali získané informace na tabuli. Společně poté vytvořili myšlenkovou mapu, ve které sledovali základní předěly ve vztazích mezi evropskými národy, snažili se také vysvětlit některé z globálních problémů (studená válka, studentská hnutí).

Mgr. K. Břusková-Komendová

Fotogalerie 

Finále krajské soutěže v multimediálních prezentacích

Ve dnech 18. a 19.9.2007 proběhlo na půdě našeho gymnázia finále multimediální soutěže, které se zúčastnilo celkem dvacet žáků středních škol Moravskoslezského kraje. Úkolem bylo vytvořit vlastní prezenzace na jedno ze zadaných témat: Místo, kde se cítím dobře a Výuka 21. století.

Práce jednotlivých žáků hodnotili kromě odborné poroty také diváci, kteří rozhodovali o udělení jedné z cen.

Ve zpracování tématu Místo, kde se cítím dobře zvítězila Klára Sedláčková z Gymnázia Český Těšín, která prezentovala jako své oblíbené místo čajovnu. Druhý v pořadí skončil Roman Dohnal ze SZŠ v Opavě a na třetím místě se umístil Ondřej Burda ze SOŠ Net Office z Orlové.

Druhé téma Výuka 21. století zpracoval podle poroty nejlépe David Alexa z Gymnázia Český Těšín, který svou práci uvedl mottem Návrat ke starým tradicím. Druhé a třetí místo obsadil Jakub Hrabčák z Gymnázia v Bruntále a Veronika Tešlová z Obchodní akademie a VOSŠ v Ostravě.

Žáci byli oceněni hodnotnými cenami, které do soutěže věnovala firma TietoEnator, Gymnázium Hladnov a Sdružení rodičů a přátel gymnázia.

Celá dvoudenní akce se setkala s velmi příznivými ohlasy a lze jen doufat, že její první ročník je dobrým výchozím bodem do budoucna.

Beseda s piloty španělského letectva

14. září navštívilo naši školu pět pilotů španělského letectva, kteří přijeli do Ostravy předvést své umění u příležitosti Dne NATO. Piloti letounů F-18 Hornet a CASA C-295, čtyři muži a jedna žena, besedovali se studenty bilingvních tříd o práci stíhačů i o práci letců nákladních letadel. Vyprávěli zajímavě a poutavě nejen o své profesi, ale také o svém všedním životě. Beseda proběhla ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře.

PaedDr. Ivana Freitagová

Fotogalerie

Turistický kurz Chorvatsko

Pod vedením Mgr. Jana Sklenáře se uskutečnil od 7.9. - 16.9.2007 v Chorvatsku městě Orebič v kempu Perna turistický kurz.

I když plán akcí byl závislý na řádu kempu, ale především na počasí, program byl pestrý, plnohodnotný a žáci si přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků například z návštěvy městečka Orebič, prohlídky místního kláštera a hřbitova, z celodenního výletu na ostrov Badia, ale i z výletu na horu Ilji, z výletu lodí do města Korčula nebo z výletu do laguny s majákem s možností koupání a potápění.

Fotogalerie 

Adaptační kurzy 1. ročníků

Ve dnech 10. - 14.9.2007 proběhly adaptační kurzy studentů 1.A, 1.C a 1.S. Účastnilo se jich 97% všech studentů 1. ročníků. Kurzu se aktivně účastnilo i osm pedagogů. Stmelovací pobyt je realizován lektory občanského sdružení VITA na jejich středisku terénní ekologické výchovy v Horní Lomné. Náplní byly různé seznamovací aktivity, hry a soutěže. I přes nepřízeň počasí se pobyt studentům i učitelům podle ohlasů líbil a snad jim usnadnil jinak jistě náročný vstup do středoškolského studia.

Mgr. Jiří Košťál

Fotogalerie