MISS EUROPE - JUNIOR

miss7 11 20120812 1421966820 

Fotogalerie 

Ekologická exkurze

Členové Ekokroužku a studenti s hlubším zájmem o biologii absolvovali 3. června ekologickou exkurzi do Podbeskydí.

Fotogalerie 

Ekologické dopoledne pro ZŠ Pěší

Členové Ekokroužku našeho gymnázia připravili pro žáky 1. stupně ZŠ Pěsí v Muglinově ke Dni dětí Ekologické dopoledne.

Fotogalerie 

Studenti na výstavě Tutanchamon a svět faraónů

Tutanchamon žil zhruba před 3350 lety. Nevýrazný panovník 18. dynastie zemřel v necelých dvaceti letech, stal se však jedním z nejslavnějších faraonů, protože v roce 1922 objevil britský archeolog Howard Carter jeho hrobku téměř nedotčenou. V ní bylo nalezeno přes 5000 vzácných předmětů. Vůbec nejproslulejší z nich - faraonova mumie nebo jeho zlatá maska - se již podle egyptských zákonů nesmějí vyvážet ze země.

Senzační nález hrobky v roce 1922 britským archeologem Howardem Carterem, udělal z Tutanchamona jednoho z nejznámějších vládců, přestože na trůn usedl v devíti letech a patřil k těm méně významným. Na výstavě je k vidění i malá desková hra, s níž si na trůnu hrál chlapec vládnoucí pouhých 9 let. Expozice je instalována v deseti sálech, které jsou postupně stále temnější, a symbolizují tak jakési ponořování do stále hlubší minulosti. Poslední sál je pak osvětlen už jen světly z vitrín s vystavenými exponáty. K nejpozoruhodnějším patří zlaté sandály, v nichž byl faraon pohřben, nebo malý sarkofág, v němž byly odděleně pochovány jeho vnitřnosti.

Dalšími významnými exponáty výstavy z Tutanchamonova hrobu jsou kolosální socha panovníka zachycující jej v plné síle mladého muže, jež podle všeho původně stála u vstupu do Tutanchamonova pohřebního chrámu. Též tu spatříme jednu z největších soch otroka stojícího v předsálí hrobky - tyto postavy se do hrobů panovníků umisťovaly proto, aby král nebyl v posmrtném životě nucen k otrocké práci.

Výstava představuje předměty staré od 2 500 do 4 600 let.

Mnohé z těchto artefaktů nikdy nebyly vystavovány mimo území Egypta. Studenti měli možnost vidět kolem 70 předmětů, které patřily největším vládcům Egypta, Například je tu zlatá maska krále Pasbachaenniuta I., třetího panovníka 21. dynastie, který vládl v letech 1047 až 1001 před naším letopočtem. Maska je ze zlata, protože právě tento materiál pokládali staří Egypťané za tělo bohů. Navíc je zdobena vousem a kobrou, což jsou atributy svědčící o královském a božském postavení.

Poslední část výstavy zobrazuje výsledky vyšetření centrálním tomografem těla Tutanchamona, první trojrozměrné fotografie faraóna, které prozradily vědcům mnohé o jeho životě a smrti.

Výstava se koná ve vídeňském Völkerkunde Museum a potrvá do 28. září 2008.

Počasí nám přálo a studenti po výstavě svůj čas využili k procházce po centru Vídně, které v tyto dny bylo velmi čilé, plné života a ulice byly doslova přeplněny lidmi. Viz fotogalerie.

Exkurzi uspořádala PhDr. Alena Lacinová ve spolupráci s PaedDr. Hanou Ptaškovou a CK Vařeka.

Maratón čtení Dona Quijota

Již tradiční maratón ve čtení Dona Quijota zorganizovala španělská sekce gymnázia tentokrát ve spolupráci s Domem knihy Librex, kde maratón pokračoval v odpoledních hodinách. Celou akci zahájil španělský jazykový atašé.

Fotogalerie 

Výstava studentských prací DISCIPULI

discipuli 2 20120812 2096513601 

Fotogalerie