Španělské stipendium

Tři studenti našeho gymnázia získali finanční stipendium španělského MŠ

1. února zavítal na naši školu jazykový atašé španělského velvyslanectví, pan Demetrio Fernández, který využil svoji návštěvy k tomu, aby třem nejlepším studentům bilingvního studia odevzdal finanční stipendium v hodnotě 600 euro. Jde o stipendium, které každoročně španělské ministerstvo školství uděluje žákům s nejlepšími studijními výsledky.

V letošním roce k nim přibyly studentky třídy 4.S - Klára Mrázková a Dominika Štefková a studentka 3. ročníku - Katka Škorvanová.

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie 

Školní konference SOČ

Dne 23. března 2009 se uskutečnila v prostorách multimediální učebny školy již tradiční přehlídka studentských odborných prací. Soutěžící obhajovali celkem 14 prací z přírodovědných i humanitních oborů.

Za kategorii společenskovědních předmětů se na prvním místě umístila práce Veroniky Khýrové: „Rodina“. Druhé místo obsadila Eva Dvořáčková s prací „Forenzní psychologie“ a na třetím místě skončila Markéta Foltýnová s tématem „Pozdní rodičovství“.

Za obor historie se na prvním místě s prací „20. století očima předešlých generací“ umístil tým Tereza Bednárská a Tereza Šnoblová. Druhé místo pak obhájila Michaela Raňanská se studií „Příběh bratrů Wisłových“.

V kategorii přírodovědných předmětů obsadila první místa Vendula Svobodová s biologickou prací „Etologie kura domácího“ a Kateřina Formánková s prací z oboru zdravotnictví na téma „Kmenové buňky“. Druhé místo získala Simona Čechová, která zpracovávala práci na téma „Zdobení kůže“.  

Všichni účastníci si vyzkoušeli náročnost obhajoby soutěžní práce a přihlížející publikum si odneslo řadu nových poznatků z prezentovaných oblastí.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí obhajob. Oceněné práce postupují do okresního kola.

Fotogalerie 

Hladnovští uspěli ve fotografické soutěži "Na šikmé ploše"

15. června 2009 proběhlo slavnostní zakončení V. ročníku fotografické soutěže „Na šikmé ploše. Soutěž je určena pro žáky a učitele čtyřletých a víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků základních škol.

V. ročník fotografické soutěže byl organizovaný  Středoškolským klubem Gymnázia v Českém Těšíně, ve spolupráci s občanským sdružením Fotografický obzor a internetovým časopisem exponujeme.cz

Témata soutěže byla: Architektura, Člověk a Zblízka.

Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava si odneslo cenu za nejlepší fotografii (téma Architektura) v kategorii Učitel. Vítězkou byla vyučující  výtvarné výchovy, PhDr. Alena Lacinová.

Součástí slavnostního vyhlášení byl workshop pro žáky a učitele. Téma fotografické dílny byl portrét  a tanec. Práce z workshopu nejlépe dokumentují fotografie žáků.

Autoři snímků: Alena Lacinová, Jan Bebčák a Kristýna Chorovská

PhDr. Alena Lacinová

Fotogalerie 

 

Fotografická soutěž

V sobotu jsme se zúčastnily fotografické soutěže. Byla to velmi zajímavá akce i přesto, že počasí nebylo nejlepší. Porotci pak posuzovali fotky podle kvality, světla a různých rekvizit které byly na fotce použity.

Sice jsme nevyhrály, ale to vůbec nevadí, protože to bylo nádherné odpoledne strávené s velmi příjemnými lidmi.

Soutěžilo se ve čtyřčlenných týmech a každý  tým dostal seznam fotek, které musí vyfotit.

Témata:

  • radost
  • trpělivost
  • věrnost
  • dobrota

Fotogalerie

Žáci 1.S v Praze

V Praze se konala výstava Zlato Inků, takže se všechny bilingvní třídy rozhodly tuto výstavu v červnu shlédnout. Při této příležitosti si třída 1.S připravila prezentace k jednotlivým památkám Prahy a na chvíli se proměnila v průvodce naším hlavním městem. Komentáře si žáci připravili ve španělském jazyce, a jak se naše video povedlo, se můžete přesvědčit sami jeho shlédnutím.

Hladnovští žáci uspěli v mezinárodní soutěži "Můj sen 2009" v Příboře

V letošním roce se uskutečnil již 13. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen. Soutěž má uzávěrku vždy 6. května, v den narození Sigmunda Freuda.

Slavnostní vyhlášení proběhlo dne 31. května v městském parku v Příboře, rodišti Sigmunda Freuda. Do soutěže, která má 5 kategorií bylo zasláno téměř 600 prací i ze zahraničí.

Soutěže se v rámci gymnázia Hladnov, Slezská Ostrava zúčastnilo asi 85 žáků. Z toho množství výkresů pak učitelka výtvarné výchovy PhDr. Alena Lacinová vybrala a zaslala do soutěže Můj sen 2009 celkem 14 výtvarných prací.

V 5. kategorii žákyně hladnovského gymnázia, Tereza Pešičková (sexta) získala 1. cenu a Ondřej Hajda, žák téže třídy obdržel 3. cenu. Oběma hladnovským žákům náleží poděkování za vzornou reprezentaci školy. Jen tak dál!

Záznam ze slavnostního předávání cen a rozhovor s hladnovskými vítězi a pedagožkou výtvarné výchovy najdete na internetových stránkách www.televize-pribor.cz

PhDr. Alena Lacinová

Fotogalerie