Studenti poznávali Toskánsko


V červnu letošního roku jsme se studenty navštívili Toskánsko. Podívali jsme se do Florencie, viděli jsme úžasná díla renesančních malířů v galerii Uffici a obdivovali monumentální sochu Davida od Michelangela.

Předávání státnicových vysvědčení

V letošním školním roce vykonalo na Jazykové škole státní jazykovou zkoušku celkem 22 posluchačů. Státní zkoušku skládali z jazyka anglického a francouzského.

Animační program v Galerii Sokolská

Studenti 1. D a 1. A se v rámci animačního programu seznámili s dílem rakouské výtvarnice Esther Stocker, která vystavuje své práce v Galerii Sokolská. Její tvorba je založena na geometrické abstrakci, op artu a konceptuálním umění.

Jazyková škola

Koukněte se na facebookový profil naší jazykové školy na Hladnově!

Prezentiáda

Ve středu 1.6.2016 se konal 2. ročník soutěže Prezentiáda 2016 v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnily dvojice žáků, které měly za úkol během pěti minut co nejzajímavěji představit téma, které si k prezentování vybraly.