Vážení zájemci o studium na střední škole,

na Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě budou v letošním školním roce 2020/2021 organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ.

Náplní kurzů bude výklad a procvičování učiva matematiky a českého jazyka ZŠ. Uchazeči si budou moci také vyzkoušet modelové testy. Následné řešení bude s nimi důkladně rozebráno.

Termín konání:

kurzy budou probíhat vždy v pondělí počínaje od 25. 1. 2021 až do 29. 3. 2021 (s výjimkou 15. 2. 2021- jarní prázdniny), a to podle následujícího harmonogramu:

7.třídy:

15:00–16:00 hod. M

16:00–17:00 hod. Čj

9.třídy

1.sk.

16:00–17:00 hod. M 

17:00–18:00 hod. Čj 

2.sk.

16:00–17:00 hod. Čj

17:00–18:00 hod. M

Místo konání:

kurzy se budou konat přímo v budově Gymnázia Ostrava-Slezská Ostrava, Hladnovská ul. č. 35 (zastávka trolejbusu č.108, 109 – Gymnázium, zastávka trolejbusu č. 101, 104, 106 – Důl Petr Bezruč).

Způsob přihlášení:

Na kurzy je možné se přihlásit buď písemně, tj. vyplněním závazné přihlášky a odevzdat na sekretariátě školy nebo elektronicky (zde). Pokud je už kurz zcela naplněný, přihlašování již nebude aktivní.

Cena kurzu a způsob úhrady:

cena kurzu bude 1200,- Kč za jeden kurz (jen ČJ nebo M ), za dva (Čj+M) je částka 1800,- Kč. Částku je možné uhradit pouze převodem na účet číslo 14639761/0100, variabilní symbol uveďte 444444, specifický symbol = rodné číslo žáka (není nutné uvádět 4-číslí za lomítkem), do poznámek nutné uvést jméno žáka!

Platby připsané na náš účet dříve mají přednost v případě naplněnosti kurzu. 

Po připsání platby Vás budeme informovat o přijetí do kurzu na Vámi zadaný email. Před platbou žádné emaily neposíláme.