Přijímací zkoušky do 4 letého studia se budou konat 8. června 2020 od 8.00 h.

Přijímací zkoušky do šestiletého studia pak 9. června 2020 od 8.00 h.

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky budou všem uchazečům zaslány v pozvánce.

 

Přijímací zkouška začíná v 8.30 hodin v budově školy.

Ke zkoušce se dostavte 20 minut před jejím zahájením.

Nezapomeňte:

- pozvánku

- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - zde

- roušku a sáček na její uložení

- psací a rýsovací potřeby

 

Test z předmětu matematika (85 minut) a z předmětu český jazyk (70 minut).

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na budově školy a na www stránkách školy 16. června 2020 pro čtyřleté studium a 17. června 2020 pro šestileté studium.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 36, odst. 3 a § 38 je Vám dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí,  a to dne 16. června 2020 v době od 12.00 do 15.00 hodin u čtyřletého studia a 17. června 2020 v době od 12.00 do 15.00 hodin u šestiletého studia.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pak bude odesláno poštou na Vaši adresu.

 

Upozornění:

Odvolání letos není možné (na všechny nepřijaté žáky bude pohlíženo, jako kdyby podali odvolání a tak to bude s nimi postupováno) – bližší pokyny Vám budou zaslány v příloze rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí se již nevydává.

Zápisový lístek je nutné doručit do 5 dnů, tedy nejpozději do 23. června 2020.