Drazí čtenáři, nikdy jsem si nepotrpěl na formality a nemám v plánu s tím začít. Ti, kdo mě znají, vědí, že jdu vždy rovnou k věci, a to udělám i teď. Tento text slouží pouze jako úvod a propagace projektu, který jsem začal. To znamená, že zde nebudu psát metaforické a okouzlující větičky se skrytým významem jako Dante Alighieri. Snižovat se na jeho úroveň by totiž byla ztráta času a ten můj má pro mě nesmírnou hodnotu. Ale dost žertíků. Nedal jsem si s tímto článkem práci jenom proto, abych vám ukázal svůj neskutečně unikátní spisovatelský talent (ironie), ale protože se s vámi chci podělit o jistou novinku. 

V pondělí 22. března se pětičlenné družstvo žáků 2.S zúčastnilo vědomostní televizní soutěže Už tam budem?

 

Přijímací zkoušky proběhnou 3. a 4. května 2021 do čtyřletých studijních oborů (všeobecné a živé jazyky) pro žáky 9. tříd ZŠ

5. a 6. května 2021 pro šestiletý studijní obor – bilingvní, pro žáky 7. tříd ZŠ.

Všem přihlášeným uchazečům bude zaslána pozvánka nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky.

Rádi bychom vás pozvali na netradiční Den otevřených dveří na naší škole.

Proč na Hladnov?

Pokud něco v rámci školy řešíš a nevíš, jak na to, ozvi se nám anonymně přes portál Nenech to být.

Na tvůj dopis není možné odpovědět, takže jestliže nějakou naši reakci potřebuješ, uveď své jméno a třídu. Kontaktovat můžeš také kohokoliv ze školní poradny.