V červenci 2020 byla podepsána mezi Gymnáziem Hladnov a JŠ a Institutem Cervantes Španělského království dohoda o založení zkušebního centra pro pořádání mezinárodních zkoušek DELE.

Od tohoto data Gymnázium Hladnov a JŠ může organizovat zkoušky DELE v termínech dohodnutých s Institutem Cervantes.