1911 - 1946  šestileté dívčí lyceum, Michálkovická ul., Ostrava
1953  vznik JSŠ (jedenáctiletá střední škola) ve Slezské Ostravě, Chittussiho ulice 
1956 změna na Dvanáctiletou střední školu
1968 název školy  Gymnázium  
1977 nové umístění školy na ulici Jízdárenská, Moravská Ostrava
1985 Gymnázium přestěhováno na ulici Hladnovská
1990 škola získává právní subjektivitu 
1990 - 1991 otevřen obor Gymnázium-všeobecné, osmileté studium
2002 zřizovatelem se stává Moravskoslezský kraj
2004 otevřen nový obor Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce
2005 - 2006 vyřazení oboru osmiletého studia
2006  změna názvu školy na "Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace" 
2006 - 2007 zaveden nový studijní obor Gymnázium – živé jazyky
2007 úprava oficiálního názvu na "Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspevková organizace" 
2008 rekonstrukce školy 
2009 rekonstrukce hřiště 
2010 rekonstrukce palubovky v tělocvičně, vybudování nové jazykové učebny 
2011 sloučení Gymnázia Hladnov s Jazykovou školou s právem státní závěrečné zkoušky 
2011 změna názvu "Gymnázium a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, ostrava, příspěvková organizace"