Soutěž o návrh nového hladnovského LOGA:

- technika libovolná

- návrhy odevzdávejte do 16.5.2021

- práce odevzdávejte v google učebně, do které se přihlásíte zde

 

Pokud jste se nemohli účastnit živého přenosu vyhlašování výsledků Velkého hladnovského kvízu, přečtete si výsledky zde:
Na prvním místě se umístila třída 1. A. Druhé místo obsadila 3. A a třetí příčku získala 4. C.
Blahopřejeme!!!

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je

  •  negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a
  •  žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ve školním turnaji tříd v oblasti finanční gramotnosti a schopnosti nakládat s osobními financemi Fingrplay se nejlépe umístila třída 4.S. Masivně gratulujeme a třída se po návratu do školy může těšit na sladkou výhru.
 
Pro zajímavost uvádíme rovněž jména nejlepších hráčů:
   Jan Sobota získal 660 bodů
   Veronika Wojtoňová získala 657 bodů (peníze přes 5 mil)
   Martin Lindner získal 657 bodů (peníze necelé 4 mil)

                                                      Přečtěte si přání našich žáků ke Dni učitelů
 den uc
Nebudou Colours of Ostrava? Beats For Love? Nevadí!

Drazí čtenáři, nikdy jsem si nepotrpěl na formality a nemám v plánu s tím začít. Ti, kdo mě znají, vědí, že jdu vždy rovnou k věci, a to udělám i teď. Tento text slouží pouze jako úvod a propagace projektu, který jsem začal. To znamená, že zde nebudu psát metaforické a okouzlující větičky se skrytým významem jako Dante Alighieri. Snižovat se na jeho úroveň by totiž byla ztráta času a ten můj má pro mě nesmírnou hodnotu. Ale dost žertíků. Nedal jsem si s tímto článkem práci jenom proto, abych vám ukázal svůj neskutečně unikátní spisovatelský talent (ironie), ale protože se s vámi chci podělit o jistou novinku. 

V pondělí 22. března se pětičlenné družstvo žáků 2.S zúčastnilo vědomostní televizní soutěže Už tam budem?

 

Přijímací zkoušky proběhnou 3. a 4. května 2021 do čtyřletých studijních oborů (všeobecné a živé jazyky) pro žáky 9. tříd ZŠ

5. a 6. května 2021 pro šestiletý studijní obor – bilingvní, pro žáky 7. tříd ZŠ.

Všem přihlášeným uchazečům bude zaslána pozvánka nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky.