ESMUN 2019

Stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce se naši studenti zúčastnili konference ESMUN, což je zkratka pro španělskou sekci celosvětové studentské konference, jejímž cílem je simulovat jednání Organizace spojených národů.

Setkání se uskutečnilo v Žilině a naši školu úspěšně reprezentovali studenti 5. S: Kristýna Remencová, Lucka Kubíková, Dan Reeves a Viktor Jelonek.

Tématem již osmého ročníku byla harmonizace rodinného a pracovního života. Téma, které patří k prioritám mnoha států, zároveň téma, které oslovuje mladé lidi celého světa. Každý z delegátů zastupoval přidělenou zemi; v našem případě to byly Španělsko, Rusko, Nový Zéland a Kanada. Země velmi vzdálené a také odlišné v oblasti sociální politiky. Jak se otázka rodinného a pracovního života odráží v právních dokumentech, jaký daná země zaujímá postoj k problematice a jaké má cíle, to vše museli studenti zjistit a nastudovat ještě před příjezdem na konferenci.

Poté je čekala diskuse s mladými lidmi z ostatních zemí, která studenty nejen motivovala k přemýšlení o současném dění, ale také vedla k upevnění a rozvoji jejich jazykových kompetencí. Museli vyjádřit svůj názor, obhájit si ho a prosadit. Na závěr konference se všichni delegáti shodli na společné resoluci tak, jak tomu bývá na reálných zasedáních OSN.

A že studenti naši školu vzorně reprezentovali i po formální stránce, můžete vidět na následujících fotografiích.

 

PaedDr. Ivana Freitagová