8. ledna 2020 se konala tradiční konverzační soutěž v německém jazyce pro 1. - 3. ročníky. 

Měla tři části - poslech, monolog/dialog k vybranému tématu a popis ilustrací.

Vítězem se stal Ondřej Labuz ze 3. A.