Pro účast ve škole platí:

• Žáci při cestě do školy a ze školy musí mít roušku a dodržovat odstupy od dalších osob na 2 metry.

• Zákaz shromažďování žáků před školou.

• Do budovy školy povolen vstup pouze žákům, kteří se účastní výuky, nikoli ostatním žákům a doprovázeným osobám.

• Každý žák musí mít roušku – na celý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

• Při vstupu do budovy školy,  žáci povinně použijí desinfekci na ruce ve vestibulu školy.

• Ve všech prostorách školy platí zákaz shlukování žáků.

• Výuka je dobrovolná a žáci, kteří by mohli vystavit riziku nákazy rodinné příslušníky nebo osoby blízké v ohrožených věkových skupinách nebo s onemocněním, které patří do rizikových faktorů (onemocnění plic, srdce, ledvin, jater, porucha imunity, těžká obezita…) by neměli školu navštěvovat.

• Všichni žáci, kteří se budou účastnit výuky odevzdají na vrátnici při vstupu do školy "Čestné prohlášení" viz příloha.

• Čestné prohlášení Vám bylo zasláno i prostřednictvím třídních učitelů.

• Výuka bude probíhat výhradně v učebnách stanovených daným harmonogramem viz Plán výuky.