Výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů studia:

- gymnázium všeobecné čtyřleté 

- gymnázium čtyřleté (živé jazyky)

- dvojjazyčné gymnázium (šestileté)