Přípravné kurzy v roce 2021 budou probíhat on-line od 8. 2.

informace pro 7. ročník

informace pro 9. ročník

Vážení zájemci o studium na střední škole,

na Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě budou v letošním školním roce 2020/2021 organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ. Náplní kurzů bude výklad a procvičování učiva matematiky a českého jazyka ZŠ. Uchazeči si budou moci také vyzkoušet modelové testy. Následné řešení bude s nimi důkladně rozebráno.

Termín konání: POZOR ZMĚNA-POSUNUTÍ ZAČÁTKU KONÁNÍ KURZŮ!!!

Přípravný kurz 2021 (pdf)

Přípravný kurz 2021 (word)