Ve dnech 4. – 5. 2. 2021 se již tradičně žáci naší školy (Matěj Šindler z 1.A a ze 4.D Kateřina Pohanová, Adéla Bílková a Václav Kubáň) zúčastnili dalšího ročníku Školy matematického modelování, tzv. ŠKOMAMu.

Organizátorem je již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky na VŠB-TU Ostrava. Netradiční byla letošní forma - škola byla celá on-line. Naši žáci tak neměli možnost vyzkoušet si posezení ve vysokoškolských lavicích, či ochutnat jídlo z menzy. Nicméně přednášky byly kvalitní jako vždy a setkaly se s pozitivní odezvou. Vybíráme jen názvy některých z nich - Jak matematicky zachytit pohyb?, Laplaceova bota, Můžeme věřit intuici?, Karetní trik, Od základů pravděpodobnosti po validitu screeningových testů.