Přijímací zkoušky proběhnou 3. a 4. května 2021 do čtyřletých studijních oborů (všeobecné a živé jazyky) pro žáky 9. tříd ZŠ

5. a 6. května 2021 pro šestiletý studijní obor – bilingvní, pro žáky 7. tříd ZŠ.

Všem přihlášeným uchazečům bude zaslána pozvánka nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky.