Ve školním turnaji tříd v oblasti finanční gramotnosti a schopnosti nakládat s osobními financemi Fingrplay se nejlépe umístila třída 4.S. Masivně gratulujeme a třída se po návratu do školy může těšit na sladkou výhru.
 
Pro zajímavost uvádíme rovněž jména nejlepších hráčů:
   Jan Sobota získal 660 bodů
   Veronika Wojtoňová získala 657 bodů (peníze přes 5 mil)
   Martin Lindner získal 657 bodů (peníze necelé 4 mil)
 
Nechť se všem daří i ve skutečném světě v oblastí financí minimáně stejně dobře jako při turnaji!