Spolek rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě vznikl ve školním roce 2001/2002. Jedná se o spolek, který vypomáhá škole financovat její výdaje.

Spolek financuje a pořádá některé akce, motivuje studenty k lepšímu výkonu či odměňuje jejich aktivity.

Podrobnější informace najdete na stránkách Spolek rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě.

Rada spolku je tvořena zástupci jednotlivých tříd.

 

Výbor SRPG se skládá ze tří členů volených radou :

  • Ing. Kateřina Plintová, předseda
  • Mgr. Karin Nogolová, místopředseda a jednatel
  • Ing. Zdenka Ruszová, hospodář

 

Bankovní spojení:  232596659/0600