Čtyřletý obor Gymnázium živé jazyky

poskytuje žákům všeobecné gymnaziální vzdělání. V průběhu studia je posílena hodinová dotace výuky anglického jazyka a podobně jako u klasického oboru zahrnuje předměty humanitní, přírodovědné i společenskovědní. Žáci mají možnost individuálního zaměření pro budoucí studium na vysoké škole prostřednictvím volitelných seminářů ve 3. a 4. ročníku.

Žáci mohou vybírat:

  • z nabídky povinných jazyků: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk španělský
  • z nabídky nepovinných jazyků: jazyk anglický, jazyk ruský, latina
  • z široké nabídky povinně volitelných seminářů
  • z nabídky mimoškolních aktivit (sborový zpěv, filmový klub, EKO kroužek, divadelní kroužek, kroužek fotografování, soutěže, olympiády, středoškolská odborná činnost)