Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Právní předpisy:

Přijímací zkoušky do maturitních oborů se povinně realizují v celé České republice v rámci vyhlášení jednotných přijímacích zkoušek, čj. MSMT-7896/2016-3/, s využitím centrálně zadávaných jednotných testů organizací CERMAT viz http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.

Podrobné informace naleznete ZDE na stránkách MŠMT. 

Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy:

 • ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění zákona č.178/2016 Sb. a pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,
 • vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ( účinnost od 1.1.2006).

Upozorňujeme, že s novelizací některých právních předpisů, může dojít ke změnám.

Požadavky pro přijetí jsou:

 • podání přihlášky na naše gymnázium do 1. března 2019 (přihláška ke stažení), nepožadujeme lékařské potvrzení
 • pro 4leté i 6leté studium: vykonání přijímacích zkoušek - test z jazyka českého a matematiky, vyhodnocení - viz kritéria pro přijetí

Nabízíme tyto studijní obory:

 • 7943K/61 šestileté studium - dvojjazyčné gymnázium - jazyk český a španělský
 • 7941K/41 čtyřleté studium - gymnázium (všeobecné)
 • 7941K/41 čtyřleté studium - gymnázium  (živé jazyky)

 

Pro uchazeče je nejpodstatnější:

pro přijímací zkoušku jsou stanoveny tyto termíny -  12. duben (1. termín), 15. duben (2. termín) pro čtyřleté a 16. duben (1. termín) a 17. duben (2. termín) pro šestileté studium, u uchazečů o dvojjazyčné studium se nevyžaduje předcházející znalost španělského jazyka,

 • ředitel školy může po ukončení přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků - přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli této školy,
 • další podrobnosti Vám poskytnou výchovní poradci základních škol.

Ve školním roce 2019/2020 budeme otvírat:

 • 3 třídy čtyřletého studia (90 žáků, jedna třída - všeobecné studium, dvě třídy - živé jazyky, zaměřené na výuku anglického jazyka),
 • 1 třídu šestiletého studia - vyučovací jazyk český a španělský (30 žáků).

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení přijímacích testů organizací CERMAT. POZOR! Nově nebude rozhodnutí o přijetí odesíláno zákonným zástupcům. Pořadí přijatých a nepřijatých žáků jen pod registračními čísly, přidělenými žákům v den přijímací zkoušky, bude zveřejněno v budově školy a na internetových stránkách školy. Dnem oficiálního zveřejnění přijatých žáků na webu školy začíná běžet desetidenní lhůta pro podání zápisového lístku.

 

 

 

 

Kalendář akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Náhodné foto

obr17-small.jpg
obr13-small.jpg
2obr3-small.jpg