Složení předmětové komise ve školním roce 2019/2020

Jméno a příjmení

Mgr. Jaromír Tluštík

Mgr. Petra Botlíková

RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D.

Mgr. Dana Chytilová

Mgr. José Manuel Ruíz Trujeda

 Konzultační hodiny

dle dohody

 

Adam Bědroň v celostátním kole SOČ


Plán aktivit předmětové komise ve školním roce 2019/2020

aktivity v rámci projektu Nat Tech (udržitelnost)

Fyzikální olympiáda
Archimediáda
exkurze do planetária
exkurze - Dolní oblast Vítkovic - Svět poznání
fyzikální divadelní představení - ÚDiF