Složení předmětové komise ve školním roce 2019/2020:

 

Jméno a příjmení

Konzultační hodiny

PhDr. Alena Lacinová

Mgr. David Horváth

Mgr. Veronika Hurtová, Ph.D.

Mgr. Lucie Jemelková

dle dohody

 

 

 

 

 


Plán aktivit předmětové komise ve školním roce 2019/2020

Hudební výchova:

Koncerty pěveckého sboru

 • fungování sboru bude projednáno s panem ředitelem a M. Hlavačkou, který má zájem sbor i nadále vést.
 • Prosinec 2019 Vánoční koncert
 • Červen 2020 Vystoupení v rámci předávání maturitních vysvědčení

- Návštěva koncertů a divadelních představení s žáky

 • koncerty a opery (NDM a JFO) – dle nabídky
 • návštěva večerních představení a koncertů
 • exkurze do hudební knihovny (pro 1. a 2. ročníky)
 • exkurze do Divadla Antonína Dvořáka (pro 1. a 2. ročníky)
 • pro 1. ročníky HV + VV
  • Hudební rytmy Jihu
  • Hudba Španělska, Portugalska a Latinské Ameriky Maurice Ravel, Pablo de Sarasate, Manuel de Falla, Heitor Villa-Lobos, Ástor Piazzolla a další
  • termín: 10. 10. 2019 v 10:00 hodin místo: společenský sál DKMO, cena: 70 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma
 • 2. ročníky HV+VV
  • Generální zkouška novoročního koncertu
  • termín: 9. 1. 2020 v 9:30 
  • společenský sál DKMO 
  • cena: 30 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma) 
  • Program: (změna programu a účinkujících vyhrazena) Leonard Bernstein: Candide,  
  • předehra k operetě Erich Wolfgang Korngold: Koncert pro housle a orchestr D
  • dur op. 35 Sergej Prokofjev: Romeo a Julie, suita z baletu

 Výtvarná výchova

- Exkurze

 • exkurze do Krakova (třída 2S) – 19. 9. 2019
 • exkurze do Holandska - vybraní žáci, 1.5. – 9.5. 2020, 40 žáků
 • hrady a zámky – 1 exkurze pro VV a HV (jednodenní), jaro 2020 - HUKVALDY
 • výstavy a animační programy v rámci výuky VV, Ostrava, Opava (v průběhu šk. roku)

 - Příprava výstava Discipuli (šk. rok 2020/2021 - listopad)

- Soutěže

 • účast žáků na soutěžích dle aktuální nabídky (Můj sen, …)

 - Výzdoba školy

 • Halloween, Vánoce, Valentýn, Velikonoce a jiné, prezentace výtvarné činnosti žáků Hladnova,
 • Výroba PF 2020

 - Publikační činnost

 • dodávání článků o aktivitách VV a HV na web. stránky naší školy, popřípadě do novin
 • prezentace výtvarných prací žáků z hodin výtvarné výchovy na FACEBOOKU NAŠÍ ŠKOLY ve spolupráci s M. Belkovou

 

Materiály ke studiu při delší absenci

       HV – učebnice k zapůjčení:

        Charalambidis, A. a kol. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ

        Charalambidis, A. a kol. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ

        Charalambidis, A. a kol. Hudební výchova pro gymnázia 1

        Charalambidis, A. a kol. Hudební výchova pro gymnázia 2

 

      VV - učebnice k zapůjčení:

        Kecová, M. Dějiny umění (výtvarné umění od pravěku po současnost)

        Pavel Šamšula a kol. Průvodce výtvarným uměním 1. - 5. díl (od pravěku po současnost)