Složení předmětové komise ve školním roce 2019/2020

Jméno a příjmení Konzultační hodiny
Mgr. Jiří Ptašek  po domluvě
Mgr. Martin Vonášek  
Mgr. et Mgr. Michal Szurman  
RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D.  
Mgr. Iva Skybová  
Mgr. Michaela Belková  

 

Plán aktivit předmětové komise ve školním roce 2019/2020

Datum Aktivita
září  schůzka PK IVT, zahájení provozu v učebnách VT
listopad  soutěž "Bobřík informatiky", org. zajištění Mgr. Ptašek
listopad, leden  Den otevřených dveří - prezentace prostor s VT

leden, červen

 Schůzka členů PK, kontrola plnění tematických plánů

Termíny dalších soutěží, seminářů či výstav nebyly v době projednávání plánu k dispozici.

Vybrané akce budou dodatečně zařazovány do měsíčních plánů.