Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny následující semináře:

 

Lingvistický seminář

Seminář z anglického jazyka

Seminář z biologie

Seminář z českého jazyka a literatury

Seminář z dějepisu

Seminář z fyziky

Seminář z chemie

Seminář z matematické analýzy

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky ve španělském jazyce

Seminář ze španělského jazyka a literatury

Seminář ze zeměpisu

Seminář ze zeměpisu ve španělském jazyce

Společenskovědní seminář